درباره نشریه

نشریه «بررسی‌های مدیریت رسانه» یک نشریه علمی است که از فرایند هم­تراز­خوانی[1] و شیوه داوری دوسوناشناس[2] بهره می­برد. مالکیت مادی و معنوی این نشریه به دانشگاه تهران تعلق دارد. زبان اصلی فصلنامه فارسی است اما کلیه مقاله‌های چاپ شده به شکل چکیده بلند 1500 تا 2500 کلمه‌ای به زبان انگلیسی نیز منتشر می‌شوند تا خوانندگان بین‌المللی نیز بتوانند اهم یافته­‌های مقاله‌ها را دریابند. حوزه موضوعی نشریه تمامی پژوهش­‌های مرتبط با مسائل مدیریتی سازمان­‌های رسانه‌ای است که از رویکرد­های مرور نظامند ادبیات، فراتحلیل، فراترکیب و ... استفاده کرده باشند.[1] Peer Review

[2] Double- Blinded Refereeing