اعضای هیات تحریریه

سردبیر

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

arbataniut.ac.ir

دبیر تخصصی

داتیس خواجه ئیان

مدیریت رسانه گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

khajeheianut.ac.ir
0000-0001-9913-3732

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر فرهنگی

مدیریت رسانه استاد بازنشسته گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

a.farhangiut.ac.ir

یحیی کمالیپور

ارتباطات دانشگاه At&T کارولینای شمالی، ایالات متحده آمریکا

ykamalipncat.edu

نیک حاجلی

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی دانشگاه سوانسی، انگلستان

nick.hajliswansea.ac.uk

احمد ضابطی جهرمی

ارتباطات دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

azabetimail.ir

حسن خجسته باقرزاده

مدیریت استراتژیک در رسانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

khojastehhasanayahoo.com

حسن بشیر

علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه دانشگاه امام صادق (ع)

bashirisu.ac.ir

سید مهدی شریفی

مدیریت رسانه گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

sharifeeut.ac.ir

سید وحید عقیلی

ارتباطات واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

seyed_vahid_aqiliyahoo.com

مهدخت بروجردی علوی

روابط عمومی دانشکده ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

borojerdiatu.ac.ir

سید محمد مهدی زاده

دانشکده ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

mehdizadehatu.ac.ir

پانته‌آ فرودی

برندینگ دانشگاه میدلسکس، انگلستان

p.foroudimdx.ac.uk

سمیه لبافی

مدیریت رسانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

labafiirandoc.ac.ir

دبیر اجرایی

سعید قنبری

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

s.ghanbaryut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

حبیب عبدالحسین

مدیریت رسانه دانشگاه تهران

دانشگاه تهران
h.abdolhosseinut.ac.ir