اعضای هیات تحریریه

سردبیر

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه، شبکه‌های رسانه‌ای، استراتژی رسانه گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~arbatani
arbataniut.ac.ir
02161117630
0000-0002-7826-9208

h-index: 12  

دبیر تخصصی

داتیس خواجه ئیان

مدیریت رسانه، مدیریت مشتریان، مدل‌های کسب و کار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

datiki.com/fa/
khajeheianut.ac.ir
02161117703
0000-0001-9913-3732

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر فرهنگی

مدیریت رسانه استاد بازنشسته، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/en/~aafarhangi/publications
aafarhangiut.ac.ir
0000-0003-2130-6490

h-index: 1  

یحیی کمالی‌پور

‌رسانه‌های جمعی، رسانه‌های اجتماعی و جهانی‌سازی استاد، دانشگاه At&T کارولینای شمالی، ایالات متحده آمریکا.

yahyakamalipour.com/
ykamalipncat.edu
0000-0003-0407-8342

h-index: 14  

نیک حاجلی

بازاریابی اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، مدیریت برند دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه سوانسی، انگلستان.

www.swansea.ac.uk/staff/nick.hajli/
nick.hajliswansea.ac.uk
0000-0002-9818-181X

h-index: 42  

احمد ضابطی جهرمی

ارتباطات استاد، گروه آموزشی تولید، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

www.iribu.ac.ir/portal/viewpage/6205/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
azabetimail.ir
0000-0003-3222-8838

حسن خجسته باقرزاده

مدیریت استراتژیک در رسانه استاد، گروه آموزشی تولید، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

iribu.ac.ir/portal/viewpage/6285
khojastehhasanayahoo.com
0000-0002-1506-9436

حسن بشیر

علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه استاد، گروه ارتباطات بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

isu.ac.ir/cv/94/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1
bashirisu.ac.ir
0000-0003-4362-1897

سید مهدی شریفی

مدیریت رسانه استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~sharifee
sharifeeut.ac.ir
0000-0002-0524-6494

h-index: 5  

سید وحید عقیلی

ارتباطات استاد، گروه واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

ctb.iau.ir/faculty/v-aghili-relation/fa
seyed_vahid_aqiliyahoo.com
0000-0001-9469-0054

h-index: 1  

مهدخت بروجردی علوی

روابط عمومی استاد، گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

ensani.ir/fa/article/author/39229
borojerdiatu.ac.ir

سید محمد مهدی زاده

دانشکده ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

mehdizadehatu.ac.ir

پانته‌آ فرودی

بازاریابی و برندسازی مربی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده بازاریابی و برندسازی، دانشگاه میدلسکس، انگلستان

www.mdx.ac.uk/about-us/our-people/staff-directory/profile/foroudi-pantea
p.foroudimdx.ac.uk
0000-0003-4000-7023

h-index: 35  

سمیه لبافی

مدیریت رسانه، سیاست رسانه، سیاست پلتفرم، تجزیه و تحلیل رسانه‌های اجتماعی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

irandoc.ac.ir/u/s-labafi
labafiirandoc.ac.ir
0000-0002-1921-7547

h-index: 9  

دبیر اجرایی

سعید قنبری

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ensani.ir/fa/article/author/52503
s.ghanbaryut.ac.ir
0000-0002-6689-8488

h-index: 3  

ویراستار انگلیسی

حبیب عبدالحسین

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دانشگاه تهران
h.abdolhosseinut.ac.ir
0000-0002-0213-3558