تماس با ما

پژوهشگر گرامی

با سلام و احترام؛

سعی شده بسیاری از پرسشهای پژوهشگران در قالب پرسشهای متداول پاسخ داده شود، از اینرو لطفا پرسشهای متداول را مطالعه فرمایید و در صورت عدم پاسخ، پرسش خود را از طریق ایمیل زیر ارسال فرمایید، حداکثر ظرف سه روز کاری به شما پاسخ داده خواهد شد.

 

پی‌گیری مقاله:

بر اساس قوانین اداره انتشارات، پرسنل این اداره از ارائه شماره تماسهای شخصی خود منع شده اند. فقط نویسنده مسئول مقاله می تواند آخرین وضعیت مقاله را در پرونده مقاله مشاهده کند، هرگونه تغییری از وضعیت مقاله به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد و سایر نویسندگان می توانند از طریق نویسنده مسئول در جریان وضعیت مقاله قرار گیرند.

mmr@ut.ac.ir


CAPTCHA Image