اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه ترویج دیدگاه مدیریتی و کسب و کاری در رشته مدیریت رسانه و جذب تلاش‌های پژوهشیِ پیکره مدیریت رسانه ­ی کشور به سمت مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با این دیدگاه می باشد. تشویق پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در بین رشته‌های فناوری اطلاعات، بازرگانی، خط‌مشی بازرگانی، کارآفرینی و مدیریت رسانه؛ تشویق مطالعات درباره کاربرد تحلیل داده های شبکه‌های اجتماعی در زمینه حل مسائل مدیریت رسانه؛ تشویق دیدگاه اقتصاد نهادی و تکاملی در زمینه مدیریت رسانه، از جمله دیگر اهداف این نشریه است که انتظار می‌رود بررسی، دسته بندی و تحلیل دانش موجود در حوزه مدیریت رسانه که حاصل مرورِ پژوهش هایِ تجربی پیشین است، این اهداف حاصل شوند.

محورهای موضوعی مورد پذیرش نشریه به شرح زیر است:

-          مدل‌های تبلیغاتی و اَشکال جدید درآمدزایی در صنعت رسانه؛

-          ساختارهای مالکیت، انحصار و رقابت در صنعت رسانه؛

-          مزیت‌های رقابتی و توانمندی‌های پویای سازمان/شرکت‌های رسانه‌ای؛

-          مخاطب‌سنجی و رفتار مصرف کننده رسانه؛

-          بازارهای نوپدید و گوشه‌بازارها در صنعت رسانه؛

-          مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای،

-          سیاستگذاری رسانه‌ای؛

-          کاربست روش­های محاسباتی در حل مسائل سازمان­های رسانه­ ای

-          صنعت سرگرمی و بازی‌های دیجیتال؛

-          اقتصاد رسانه اعم از چارچوب اقتصاد تکاملی، نهادی، جریان اصلی و اقتصاد سیاسی؛

-          مدل‌های کسب و کار در سازمان‌های رسانه‌ای؛

-          مدیریت استراتژیک در صنعت رسانه؛

-          شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های چندرسانه‌ای؛

-          نوآوری رسانه‌ای شامل نوآوری‌های باز، بنیادین، تدریجی و تقلیدی؛ و نوآوری‌های سمت کاربر؛

-          استراتژی‌های محتوایی و محتوای کاربرساخته؛

-          کارآفرینی رسانه‌ای و کارآفرینی سازمانی در صنعت رسانه؛

-          فناوری­ های نوین و رسانه (کلان داده، فضای ابری، اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده‌ و ...)

-          توزیع کنندگان و عرضه ­کنندگان صنعت رسانه

-          مسائل حقوقی و حقوق مالکیت معنوی در سازمان‌ها و پلتفرم­ های رسانه‌ای؛

-          تدریس و آموزش مدیریت رسانه؛

-          مدیریت سازمان‌های عام­ المنفعه؛ خبرگزاری‌ها و سازمان‌های خبری؛

-          روش‌های تحقیق در رسانه و روش‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی.