نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آینده‌پژوهی تحلیل ریخت‌شناسی شبکه‌ای ـ فازی: روشی برای آینده‌پژوهی در صنعت رسانه [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 348-370]
 • آینده‌پژوهی رسانه مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه آینده‌پژوهی رسانه با تمرکز بر مفاهیم نوظهور فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 150-170]
 • آینده‌نگاری راهبردی بررسی رابطه آینده‌نگاری راهبردی و فناوری‌های رسانه‌ای در مدل‌‏های کسب‌وکار [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]

ا

 • اخلاق کسب‌وکار اخلاق کسب‌وکار در صنایع رسانه‌ای؛ مطالعه استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در دنیا [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 279-300]
 • ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی اخلاق کسب‌وکار در صنایع رسانه‌ای؛ مطالعه استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در دنیا [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 279-300]
 • ارزش اجتماعی تأثیر ارزش‌های لذت‌گرایانه، خودشکوفایی و اجتماعی، بر سردرگمی مصرف‌کننده در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی میان شهروندان یزدی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 329-347]
 • ارزش خودشکوفایی تأثیر ارزش‌های لذت‌گرایانه، خودشکوفایی و اجتماعی، بر سردرگمی مصرف‌کننده در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی میان شهروندان یزدی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 329-347]
 • ارزش لذت‌گرایانه تأثیر ارزش‌های لذت‌گرایانه، خودشکوفایی و اجتماعی، بر سردرگمی مصرف‌کننده در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی میان شهروندان یزدی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 329-347]
 • استراتژی اخلاق کسب‌وکار در صنایع رسانه‌ای؛ مطالعه استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در دنیا [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 279-300]
 • اقتصاد رسانه بررسی رویکرد اقتصاد رفتاری در مطالعات رسانه: مروری نظام‌مند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 258-278]
 • اقتصاد رفتاری بررسی جامعه‌شناختی قمار آنلاین در شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 78-101]
 • اقتصاد رفتاری بررسی رویکرد اقتصاد رفتاری در مطالعات رسانه: مروری نظام‌مند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 258-278]
 • اقتصاد نهادی بررسی رویکرد اقتصاد رفتاری در مطالعات رسانه: مروری نظام‌مند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 258-278]
 • اقتصاد نئوکلاسیک بررسی رویکرد اقتصاد رفتاری در مطالعات رسانه: مروری نظام‌مند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 258-278]
 • امکان‌مندی امکان‌مندی‌های پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در درگیرسازی کاربران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 4-29]
 • انتخاب مقصد تأثیر رویدادهای گردشگری بر انتخاب مقصد با نقش میانجی‌گری رسانه اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 30-52]

ب

 • بی‌ثباتی اقتصادی بررسی جامعه‌شناختی قمار آنلاین در شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 78-101]
 • بحران‌ برند مروری بر چیستی و چرایی تاب‌آوری برند پلتفرم‌ها در مواجهه با ریسک و بحران برند [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 102-127]
 • بلوغ هواداران شناسایی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر افزایش گردشگری ورزشی با میانجیگری بلوغ هواداران (نمونه پژوهش: باشگاه ورزشی انقلاب تهران) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 212-195]

پ

ت

 • تاب‌آوری برند مروری بر چیستی و چرایی تاب‌آوری برند پلتفرم‌ها در مواجهه با ریسک و بحران برند [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 102-127]
 • تبلیغات هم‌سان رابطه ویژگی‌های پیام بر مزاحمت ادراک‌شده از تبلیغات هم‏سان و تحلیل پیامدهای آن در فضای وب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]
 • تحلیل شبکه اجتماعی ترسیم نقشه علمِ سیاست‎گذاری رسانه‌ای بر اساس داده‌های پایگاه علوم از سال 2000 تا 2019 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 53-77]
 • تحلیل مورفولوژی تحلیل ریخت‌شناسی شبکه‌ای ـ فازی: روشی برای آینده‌پژوهی در صنعت رسانه [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 348-370]
 • تفاوت زمینه‌ای امکان‌مندی‌های پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در درگیرسازی کاربران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 4-29]

ج

 • جاذبه احساسی رابطه ویژگی‌های پیام بر مزاحمت ادراک‌شده از تبلیغات هم‏سان و تحلیل پیامدهای آن در فضای وب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]
 • جاذبه اطلاعاتی رابطه ویژگی‌های پیام بر مزاحمت ادراک‌شده از تبلیغات هم‏سان و تحلیل پیامدهای آن در فضای وب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]
 • جامعه‌شناسی شرط‌بندی بررسی جامعه‌شناختی قمار آنلاین در شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 78-101]
 • جبران خسارت تبیین حقوقی قلمرو مسئولیت رسانه‌های خبری و جبران خسارت (مورد مطالعه: بحران همه‌گیری کووید-19) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 213-230]

چ

 • چالش‌های کار شناسایی ابعاد سختی‌ها و چالش‌های کار در صنعت رسانه: یک مطالعه فراترکیب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 231-255]

خ

 • خلق ارزش بررسی رابطه آینده‌نگاری راهبردی و فناوری‌های رسانه‌ای در مدل‌‏های کسب‌وکار [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]

د

 • داده‌کاوی شبکه‌های اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی قمار آنلاین در شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 78-101]
 • درگیرسازی امکان‌مندی‌های پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در درگیرسازی کاربران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 4-29]
 • دیماتل فازی تحلیل ریخت‌شناسی شبکه‌ای ـ فازی: روشی برای آینده‌پژوهی در صنعت رسانه [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 348-370]

ر

 • رسانه اجتماعی تأثیر رویدادهای گردشگری بر انتخاب مقصد با نقش میانجی‌گری رسانه اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 30-52]
 • رسانه اجتماعی ارائه الگوی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی در ارتقای روابط عمومی سازمان‌های خدماتی (مورد مطالعه: روابط عمومی مترو تهران) [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 301-328]
 • رسانه‌ اجتماعی شناسایی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر افزایش گردشگری ورزشی با میانجیگری بلوغ هواداران (نمونه پژوهش: باشگاه ورزشی انقلاب تهران) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 212-195]
 • رسانه‌های اجتماعی امکان‌مندی‌های پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در درگیرسازی کاربران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 4-29]
 • رسانه‌های خبری تبیین حقوقی قلمرو مسئولیت رسانه‌های خبری و جبران خسارت (مورد مطالعه: بحران همه‌گیری کووید-19) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 213-230]
 • ریسک برند مروری بر چیستی و چرایی تاب‌آوری برند پلتفرم‌ها در مواجهه با ریسک و بحران برند [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 102-127]
 • رنجش رابطه ویژگی‌های پیام بر مزاحمت ادراک‌شده از تبلیغات هم‏سان و تحلیل پیامدهای آن در فضای وب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]
 • روابط عمومی ارائه الگوی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی در ارتقای روابط عمومی سازمان‌های خدماتی (مورد مطالعه: روابط عمومی مترو تهران) [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 301-328]
 • رویدادهای گردشگری تأثیر رویدادهای گردشگری بر انتخاب مقصد با نقش میانجی‌گری رسانه اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 30-52]

س

 • سازمان خدماتی ارائه الگوی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی در ارتقای روابط عمومی سازمان‌های خدماتی (مورد مطالعه: روابط عمومی مترو تهران) [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 301-328]
 • سیاست‌گذاری رسانه ترسیم نقشه علمِ سیاست‎گذاری رسانه‌ای بر اساس داده‌های پایگاه علوم از سال 2000 تا 2019 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 53-77]
 • سختی کار شناسایی ابعاد سختی‌ها و چالش‌های کار در صنعت رسانه: یک مطالعه فراترکیب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 231-255]
 • سخن آغازین با پژوهشگران حوزۀ مدیریت رسانه. بررسی‌های مدیریت رسانه سخن سردبیر [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 1-3]
 • سردرگمی ابهام تأثیر ارزش‌های لذت‌گرایانه، خودشکوفایی و اجتماعی، بر سردرگمی مصرف‌کننده در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی میان شهروندان یزدی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 329-347]
 • سردرگمی سربار تأثیر ارزش‌های لذت‌گرایانه، خودشکوفایی و اجتماعی، بر سردرگمی مصرف‌کننده در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی میان شهروندان یزدی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 329-347]
 • سردرگمی شباهت تأثیر ارزش‌های لذت‌گرایانه، خودشکوفایی و اجتماعی، بر سردرگمی مصرف‌کننده در تبلیغات رسانه‌های اجتماعی میان شهروندان یزدی [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 329-347]

ش

 • شبکه هم‌تألیفی ترسیم نقشه علمِ سیاست‎گذاری رسانه‌ای بر اساس داده‌های پایگاه علوم از سال 2000 تا 2019 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 53-77]
 • شفافیت رابطه ویژگی‌های پیام بر مزاحمت ادراک‌شده از تبلیغات هم‏سان و تحلیل پیامدهای آن در فضای وب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]

ص

 • صنعت رسانه شناسایی ابعاد سختی‌ها و چالش‌های کار در صنعت رسانه: یک مطالعه فراترکیب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 231-255]
 • صنعت رسانه اخلاق کسب‌وکار در صنایع رسانه‌ای؛ مطالعه استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در دنیا [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 279-300]
 • صنعت رسانه تحلیل ریخت‌شناسی شبکه‌ای ـ فازی: روشی برای آینده‌پژوهی در صنعت رسانه [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 348-370]

ع

 • عدالت ترمیمی تبیین حقوقی قلمرو مسئولیت رسانه‌های خبری و جبران خسارت (مورد مطالعه: بحران همه‌گیری کووید-19) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 213-230]
 • عقلانیت محدود بررسی رویکرد اقتصاد رفتاری در مطالعات رسانه: مروری نظام‌مند [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 258-278]

غ

 • غوطه‌وری‌360 درجه مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه آینده‌پژوهی رسانه با تمرکز بر مفاهیم نوظهور فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 150-170]

ف

 • فراانتقال مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه آینده‌پژوهی رسانه با تمرکز بر مفاهیم نوظهور فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 150-170]
 • فراترکیب شناسایی ابعاد سختی‌ها و چالش‌های کار در صنعت رسانه: یک مطالعه فراترکیب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 231-255]
 • فراجهان مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه آینده‌پژوهی رسانه با تمرکز بر مفاهیم نوظهور فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 150-170]
 • فناوری‌های نوین رسانه‌ای بررسی رابطه آینده‌نگاری راهبردی و فناوری‌های رسانه‌ای در مدل‌‏های کسب‌وکار [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]

ق

 • قمار آنلاین بررسی جامعه‌شناختی قمار آنلاین در شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 78-101]

ک

 • کارکنان رسانه شناسایی ابعاد سختی‌ها و چالش‌های کار در صنعت رسانه: یک مطالعه فراترکیب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 231-255]

گ

 • گردشگری شناسایی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر افزایش گردشگری ورزشی با میانجیگری بلوغ هواداران (نمونه پژوهش: باشگاه ورزشی انقلاب تهران) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 212-195]
 • گردشگری ورزشی شناسایی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر افزایش گردشگری ورزشی با میانجیگری بلوغ هواداران (نمونه پژوهش: باشگاه ورزشی انقلاب تهران) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 212-195]

م

 • مالسی ‌مدیا (چندحسانه‌ای) مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه آینده‌پژوهی رسانه با تمرکز بر مفاهیم نوظهور فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 150-170]
 • مترو تهران ارائه الگوی به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی در ارتقای روابط عمومی سازمان‌های خدماتی (مورد مطالعه: روابط عمومی مترو تهران) [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 301-328]
 • مدل کسب‌وکار بررسی رابطه آینده‌نگاری راهبردی و فناوری‌های رسانه‌ای در مدل‌‏های کسب‌وکار [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 171-194]
 • مرور نظام‌مند امکان‌مندی‌های پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در درگیرسازی کاربران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 4-29]
 • مزاحمت رابطه ویژگی‌های پیام بر مزاحمت ادراک‌شده از تبلیغات هم‏سان و تحلیل پیامدهای آن در فضای وب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]
 • مزیت رقابتی تأثیر رویدادهای گردشگری بر انتخاب مقصد با نقش میانجی‌گری رسانه اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 30-52]
 • مسئولیت اجتماعی شرکتی اخلاق کسب‌وکار در صنایع رسانه‌ای؛ مطالعه استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در دنیا [دوره 1، شماره 3، 1401، صفحه 279-300]
 • مسئولیت مدنی تبیین حقوقی قلمرو مسئولیت رسانه‌های خبری و جبران خسارت (مورد مطالعه: بحران همه‌گیری کووید-19) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 213-230]

ن

 • نقشه علم ترسیم نقشه علمِ سیاست‎گذاری رسانه‌ای بر اساس داده‌های پایگاه علوم از سال 2000 تا 2019 [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 53-77]
 • نگرش به تبلیغات رابطه ویژگی‌های پیام بر مزاحمت ادراک‌شده از تبلیغات هم‏سان و تحلیل پیامدهای آن در فضای وب [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 130-149]

و

 • واقعیت تعمیم‌یافته مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه آینده‌پژوهی رسانه با تمرکز بر مفاهیم نوظهور فناوری‌های نوین [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 150-170]
 • ویروس کرونا تبیین حقوقی قلمرو مسئولیت رسانه‌های خبری و جبران خسارت (مورد مطالعه: بحران همه‌گیری کووید-19) [دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 213-230]